Boksventilator

En boksventilator er normalt et større anlæg som kun er designet til at suge beskidt luft ud fra f.eks. en eller flere lejligheder. Boksventilatorer er normalt installeret i boligejendomme, hvor der bor mange lejere.

En boksventilator kan i pricippet være koblet på rigtig mange lejligheder, hvorefter hver enkel lejlighed er indreguleret via ventilen.

En lejlighed har typisk flere udsugningssteder, f.eks. på toilettet, køkkenet og evt. en i gangen.

 

Hvorfor skifte en ældre boksventilator?

Ved udskiftning af de ældre boksventilatorer som vi stadig ser en del af på markedet, kan der opnåes meget store energibesparelser, hvor vi snakker om en tilbagebetalingstid på typisk under 3 år.

Indeklimaet

En nyere boksventilator, kan også kraftigt forbedre indeklimaet i lejlighederne – F.eks. kører alle nyere systemer med en styring, som regulerer suget, alt efter hvor meget beboerne bruger – F.eks. når de alle laver mad, vil systemet automatisk regulere suget op, så de alle får lige meget sug under emfanget.

“Dvaletilstand om natten”

En nyere boksventilator kan også programmeret til at regulere suget ned f.eks. om natten. Så når alle er gået i seng, og ingen bruger deres emfang, vil systemet automatisk gå i en slags “dvale” tilstand, indtil der er en som gerne vil have sug igen. – Det vil sige systemet kører på minimums drift f.eks. om natten, så den hverken larmer, eller bruger unødig energi på at suge luft ud, som egentlig ikke havde behøvet at blive skiftet.

Besparelser ved udskiftning af ældre boksventilatorer

Ved udskiftning af en ældre boksventilator, er der store besparelser at hente. Idag bruger man typisk “ebm motorer” – som er mindst ligeså stærke som de ældre elmotorer, men har en meget bedre virkningsgrad, samt bedre ventilation generelt.

Vi skifter bare motoren

På de fleste ældre anlæg, kan det mange gange godt betale sig, kun at skifte motoren, i stedet for hele enheden. Dette er med til at gøre det endnu billigere at vælge en energieffektiv løsning, som oftest sænker tilbagebetalingstiden til under 2 år.

Forhandler de mest anerkendte mærker

Rohr har eksisteret i rigtig mange år, og vi har skiftet mange hundrede anlæg de seneste år. Dette gør at vi har forhandlet rigtig gode priser hos vores leverandører.
Vi har et indgående kendskab til opbygningen af selve enheden, samt kompetencen til at installere alle slags anlæg, som vi støder ind i på markedet.