Indeklima

Har du et sundt indeklima?

Lovpligtigt eftersyn

Mange ventilationskanaler i ejendomme, kontorer, institutioner og forretninger er aldrig blevet renset. De er fuld af skimmelsvampe og støvpartikler.

Dette resulterer i et dårligt indeklima hvor ventilationen kommer til at virke utilstrækkelig.
Selvom der er investeret i dyre summer i ventilation, er det vigtigt at vedligeholde systemet både for at undgå et dårligt indeklima men også for at forbedre systemets levetid.

Derudover er det vigtigt at få renset og indreguleret ventilationssystemet en gang hver 5 år.

Derved sikres at systemet suger optimalt uden at folk får træk og bliver syge.

Et dårligt indeklima sætter spor

Dårligt indeklima kan give gener, symptomer og sygdom, som spænder fra:
– Irritation af øjne og slimhinder
– Kvalme
– Svimmelhed
– Hovedpine
– Unaturlig træthed
– Overfølsomhedsreaktioner

Kontakt os og lad os kigge på jeres indeklima

Kontakt Leon for at få et gratis eftersyn af jeres indeklima.